image Pratite nas:O nama

Udruženje privrednika „ Koprijan“ –Doljevac je registrovano  2011. godine u APR-u kao udruženje građana. Okuplja članove koji se zalažu za  jačanje daljeg razvoja preduzetništva i privrednih delatnosti.

Cilj osnivanja ovog Udruženja je da se privreda u opštini Doljevac podigne na viši nivo, i da se podsticajnim  sredstvima domaćih i stranih fondova privrednicima i preduzetnicima ove opštine poboljša plasman proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Takođe, misija ovog udruženja je da obezbedi veće zalaganje i učestvovanje lokalnih pravnih aktera u realizaciji određenih projekata, kao i obezbeđivanje privrednih subjekata sa područja opštine Doljevac, pri pripremi tenderske dokumentacije za razne projekte.

Udruženje će se zalagati da sarađuje sa drugim Udruženjima koji se bave istim ili sličnim aktivnostima i tako povezati privrednike naše opštine sa privrednicima iz drugih opština.

Preduzimaće aktivnosti koje će doprinosti da se razvije privreda opštine Doljevac, samim tim zalagaće se za poboljšanje konkurentnosti preduzeća za utakmicu na domaćem i inostranom tržištu. 

Sedište Udruženja u Pukovcu.
Predsednik Udruženja - Saša Marjanović.

Travel Turne Tranzito